1398/10/27


. مراسم اولین سالگرد #شهادت دوستانم در سانحه تلخ #بوئینگ‌ هفتصد و هفت نهاجا در #دی ماه نود و هفت بود؛ هنوز از داغ رفیقان رفته‌مان سال نگذشته بود که عقاب دیگری از #نیروی_هوایی ارتش، برای همیشه بر دامنه ی #سبلان جاودانه شد، تا امسال هم تیرگی خاطره ی دیماه تکرار و تداعی و تشدید شود! در تدارک مجلس یادبود او، در زادبوم پدریش #تاکستان، شنیدم دخترکی هم در آستانه تولّد دارد؛ گفتم برای #بازدارندگی، برای #اقتدار و برای #امنیت این آب و خاک، دخترِ هنوز متولد نشده هم هزینه داده است... "اینها که میروند، مدافعان آسمان ایرانند" مثلِ رفیقِ جانم، سرتیپ دوم خلبانِ شهید #محمد_عبدلی که امروز سالگشت #آخرین_پرواز او بود؛ دیدم دخترش بهار، بهارِ شاد و شکوفای روزگار حضور پدر نیست: و یک دختر و آرزوی لبخند که نیست یک مرد پر از کوه دماوند که نیست یک مادر گریان که به دختر میگفت: بابای تو زنده است، هرچند که نیست... . #دی_ماه_پر_از_حادثه #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

1398/10/27

. مراسم اولین سالگرد #شهادت دوستانم در سانحه تلخ #بوئینگ‌ هفتصد و هفت نهاجا در #دی ماه نود و هفت بود؛ هنوز از داغ رفیقان رفته‌مان سال نگذشته بود که عقاب دیگری از #نیروی_هوایی ارتش، برای همیشه بر دامنه ی #سبلان جاودانه شد، تا امسال هم تیرگی خاطره ی دیماه تکرار و تداعی و تشدید شود! در تدارک مجلس یادبود او، در زادبوم پدریش #تاکستان، شنیدم دخترکی هم در آستانه تولّد دارد؛ گفتم برای #بازدارندگی، برای #اقتدار و برای #امنیت این آب و خاک، دخترِ هنوز متولد نشده هم هزینه داده است... "اینها که میروند، مدافعان آسمان ایرانند" مثلِ رفیقِ جانم، سرتیپ دوم خلبانِ شهید #محمد_عبدلی که امروز سالگشت #آخرین_پرواز او بود؛ دیدم دخترش بهار، بهارِ شاد و شکوفای روزگار حضور پدر نیست: و یک دختر و آرزوی لبخند که نیست یک مرد پر از کوه دماوند که نیست یک مادر گریان که به دختر میگفت: بابای تو زنده است، هرچند که نیست... . #دی_ماه_پر_از_حادثه #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

مشاهده

1398/9/7


پست موقت من، مثل اعتماد موقت تو، مثل شعارهای موقت او، مثل حمایت موقت ما، مثل امید موقت شما، به تدبیر موقت آنها... . پ.ن: شخصا در تخصیص #یارانه سرسام آور #بیت_المال به قیمت گذشته ی بنزینی که سهم بهره مندی آحاد و طبقات جامعه از آن هرگز برابر نبوده و نیست عدالتی نمیدیدم؛ حتما یک لیتر #بنزین بسیار بیشتر از یک لیتر آب معدنی عرضه شده در یخچال سوپرمارکتها برای بیت المال هزینه داشته و یقینا باید منِ پرمصرف، سهمی بیش از هموطنانی که بنزین کمتری مصرف میکنند نبرم از این سوبسید کاهنده ی قیمت بنزین! اما اعمال #اصل_غافلگیری (که در دروس استراتژی نظامی برای استفاده علیه دشمن آموخته بودم) را در افزایش دادن بهای بنزین برای مردم خودی درک نکردم، دلیل آماده نکردن ذهن مصرف کننده و فضای روانی جامعه را هم نفهمیدم، و البته با تکیه بر آنچه از قالب #جمهوری آموخته و در محتوای #قانون_اساسی دریافته بودم، بریدن و دوختن و پوشاندن چنین تصمیم راهبردی در جلسه سران سه قوه را هم هضم نکردم... ضمن اینکه توضیحاتی که این روزها از سطوح مختلف دولت و مجلس شنیدیم توجیهاتی شد معما برانگیزتر از اصل ماجرا و عذرهایی شد بدتر از گناه بی تدبیری! "قیمت بنزین باید واقعی باشد"، حتی واقعی تر از بلاتکلیفیمان بین این دو نرخ جدید! مشروط به اینکه همه چیزمان را واقعی کنند؛ همه چیزمان را... . #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

1398/9/7

پست موقت من، مثل اعتماد موقت تو، مثل شعارهای موقت او، مثل حمایت موقت ما، مثل امید موقت شما، به تدبیر موقت آنها... . پ.ن: شخصا در تخصیص #یارانه سرسام آور #بیت_المال به قیمت گذشته ی بنزینی که سهم بهره مندی آحاد و طبقات جامعه از آن هرگز برابر نبوده و نیست عدالتی نمیدیدم؛ حتما یک لیتر #بنزین بسیار بیشتر از یک لیتر آب معدنی عرضه شده در یخچال سوپرمارکتها برای بیت المال هزینه داشته و یقینا باید منِ پرمصرف، سهمی بیش از هموطنانی که بنزین کمتری مصرف میکنند نبرم از این سوبسید کاهنده ی قیمت بنزین! اما اعمال #اصل_غافلگیری (که در دروس استراتژی نظامی برای استفاده علیه دشمن آموخته بودم) را در افزایش دادن بهای بنزین برای مردم خودی درک نکردم، دلیل آماده نکردن ذهن مصرف کننده و فضای روانی جامعه را هم نفهمیدم، و البته با تکیه بر آنچه از قالب #جمهوری آموخته و در محتوای #قانون_اساسی دریافته بودم، بریدن و دوختن و پوشاندن چنین تصمیم راهبردی در جلسه سران سه قوه را هم هضم نکردم... ضمن اینکه توضیحاتی که این روزها از سطوح مختلف دولت و مجلس شنیدیم توجیهاتی شد معما برانگیزتر از اصل ماجرا و عذرهایی شد بدتر از گناه بی تدبیری! "قیمت بنزین باید واقعی باشد"، حتی واقعی تر از بلاتکلیفیمان بین این دو نرخ جدید! مشروط به اینکه همه چیزمان را واقعی کنند؛ همه چیزمان را... . #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

مشاهده

1398/10/18


. راه #آسمان را که بلد باشی، #سقوط عمیق تر خط میاندازد بر خاطرات پرواز... سقوط ها بیشتر خاطرت را میخراشد، هرچقدر هم مُردن #پرنده برایت باور باشد! پس، تو پرواز را بخاطر بسپار روزگار... ببین با جایگزینی فرود و سقوط، همین یک کلمه ای که مکرّر جابجا کرده ای در این عمر عاریه ی چند ساله ی ما، چقدر ردّ داغ انداخته ای بر خاطرات پروازم! هنوز سالمرگ آخرین لبخند خانواده های نزدیک ترین دوستانم به کلمه ی #پرواز، فرانرسیده که خبر می آید عقاب دیگری بجای آشیانه، بر قله #سبلان آرام گرفت! داغمان تازه میشود و تاریخِ تلخِ تیک آف های بی فرود یارانمان تداعی، با هر خبر سقوط از هر کجای دنیا... پرنده که باشی، شنیدن #سقوط عمیق تر خط میاندازد بر خاطرات پرواز... خبر سانحه ی پرواز صبح امروز، همه ی این جفاها را بر دردهای آرام ناگرفته ی ما آوار کرد، و خبرهای بعدش بیشتر: بیشتر مسافران طیاره ی سقوط #هموطنم بودند... بیشتر هموطنان ذره ذره پخش شده در مساحت سقوط #جوان بودند... بیشتر جوانان سقوط کرده از مسیر قله ی آرزو، نخبه های مسافر طلب #دانش بودند... بیشتر دانشجوهای #نخبه مشتریهای "اکراینین اینترنشنال" هستند که ارزانترین پروازها را دارد! و #فروغ که میگفت پرنده مردنیست: کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد، پرواز را... #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

1398/10/18

. راه #آسمان را که بلد باشی، #سقوط عمیق تر خط میاندازد بر خاطرات پرواز... سقوط ها بیشتر خاطرت را میخراشد، هرچقدر هم مُردن #پرنده برایت باور باشد! پس، تو پرواز را بخاطر بسپار روزگار... ببین با جایگزینی فرود و سقوط، همین یک کلمه ای که مکرّر جابجا کرده ای در این عمر عاریه ی چند ساله ی ما، چقدر ردّ داغ انداخته ای بر خاطرات پروازم! هنوز سالمرگ آخرین لبخند خانواده های نزدیک ترین دوستانم به کلمه ی #پرواز، فرانرسیده که خبر می آید عقاب دیگری بجای آشیانه، بر قله #سبلان آرام گرفت! داغمان تازه میشود و تاریخِ تلخِ تیک آف های بی فرود یارانمان تداعی، با هر خبر سقوط از هر کجای دنیا... پرنده که باشی، شنیدن #سقوط عمیق تر خط میاندازد بر خاطرات پرواز... خبر سانحه ی پرواز صبح امروز، همه ی این جفاها را بر دردهای آرام ناگرفته ی ما آوار کرد، و خبرهای بعدش بیشتر: بیشتر مسافران طیاره ی سقوط #هموطنم بودند... بیشتر هموطنان ذره ذره پخش شده در مساحت سقوط #جوان بودند... بیشتر جوانان سقوط کرده از مسیر قله ی آرزو، نخبه های مسافر طلب #دانش بودند... بیشتر دانشجوهای #نخبه مشتریهای "اکراینین اینترنشنال" هستند که ارزانترین پروازها را دارد! و #فروغ که میگفت پرنده مردنیست: کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد، پرواز را... #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

مشاهده

1398/8/2


دوستانم از پست قبل کنجکاوانه هایی از کابین پرواز پرسیدند، این ویدئو لندینگ شبانه و بارانی در فرودگاه مهرآباد است... ☆صدای آشنای #مورس، در ابتدای ویدئو شیوه ی شناسایی قطعی و چک کردن باند مقصد توسط خلبان است (کد شناسایی را چک میکند تا مطمئن شود دستگاههای ناوبری بدرستی بر روی باند مقصد ست شده اند) ☆برج مراقبت اجازه فرود بر روی باند ۲۹ چپ را صادر میکند ☆کپتان سمت و سرعت باد و اجازه فرود را برای کمک خلبان مرور میکند، توجه به هم راستا بودن بالها در زمان لندینگ را گوشزد میکند و نشستن پرواز را به او می سپارد ☆تایید میگیرد که بدلیل شدت باران وایپر (برف پاک کن) را روشن کند... (صدای حرکت تند رفت و برگشت برف پاک کن شنیده میشود) ☆کمک خلبان اُتوپایلوت یا خلبان خودکار را خاموش میکند (چراغهای باند هم خودش حکایت جالب و مفصلیست که توضیحاتش در حوصله این پست نیست) ☆فرود آرام کمک خلبان، تشویق کپتان فانوسی پور خوش اخلاق، و تایید و تحسین من: Nice Touch ☆برج خروج از باند و اجازه قطع کردن باند راست و تماس با کنترلر ترافیک زمینی را صادر میکند ☆و من از تداعی ۱۴ سال خاطره ی پرواز کیفور و مسرور میشوم???? #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

1398/8/2

دوستانم از پست قبل کنجکاوانه هایی از کابین پرواز پرسیدند، این ویدئو لندینگ شبانه و بارانی در فرودگاه مهرآباد است... ☆صدای آشنای #مورس، در ابتدای ویدئو شیوه ی شناسایی قطعی و چک کردن باند مقصد توسط خلبان است (کد شناسایی را چک میکند تا مطمئن شود دستگاههای ناوبری بدرستی بر روی باند مقصد ست شده اند) ☆برج مراقبت اجازه فرود بر روی باند ۲۹ چپ را صادر میکند ☆کپتان سمت و سرعت باد و اجازه فرود را برای کمک خلبان مرور میکند، توجه به هم راستا بودن بالها در زمان لندینگ را گوشزد میکند و نشستن پرواز را به او می سپارد ☆تایید میگیرد که بدلیل شدت باران وایپر (برف پاک کن) را روشن کند... (صدای حرکت تند رفت و برگشت برف پاک کن شنیده میشود) ☆کمک خلبان اُتوپایلوت یا خلبان خودکار را خاموش میکند (چراغهای باند هم خودش حکایت جالب و مفصلیست که توضیحاتش در حوصله این پست نیست) ☆فرود آرام کمک خلبان، تشویق کپتان فانوسی پور خوش اخلاق، و تایید و تحسین من: Nice Touch ☆برج خروج از باند و اجازه قطع کردن باند راست و تماس با کنترلر ترافیک زمینی را صادر میکند ☆و من از تداعی ۱۴ سال خاطره ی پرواز کیفور و مسرور میشوم???? #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

مشاهده

1398/10/14


. فقط یکبار حضوری دیده بودمش، همان یکبار هم هیچ چیزی به اندازه ی #آرامش برآمده از #یقینِ او توجهم را جلب نکرد؛ و چشمهایش... آنقدر مهربان بود و آشنا، که ناگاه به این فکر میکردی که در فصل جنگ داستان عوض میشود؛ وحشی ترین دشمن و مسلح ترین خصم، قالب تهی میکند از تیزی و اقتدار نگاهی که از چله ی همین چشمها رها میشود... #ایمان یعنی همین اطمینان و آرامش؛ و چنین بشری حتی رفتنش هم باید جهانی را تکان میداد، مُردن برای این حجم ایمان و اقتدار، منصفانه نیست در این قاعده ی ناگزیر دنیا که: آدمها اگر #شهید نشوند میمیرند... #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

1398/10/14

. فقط یکبار حضوری دیده بودمش، همان یکبار هم هیچ چیزی به اندازه ی #آرامش برآمده از #یقینِ او توجهم را جلب نکرد؛ و چشمهایش... آنقدر مهربان بود و آشنا، که ناگاه به این فکر میکردی که در فصل جنگ داستان عوض میشود؛ وحشی ترین دشمن و مسلح ترین خصم، قالب تهی میکند از تیزی و اقتدار نگاهی که از چله ی همین چشمها رها میشود... #ایمان یعنی همین اطمینان و آرامش؛ و چنین بشری حتی رفتنش هم باید جهانی را تکان میداد، مُردن برای این حجم ایمان و اقتدار، منصفانه نیست در این قاعده ی ناگزیر دنیا که: آدمها اگر #شهید نشوند میمیرند... #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

مشاهده

1398/7/12


. وزیر جوانِ تخصص گرای حساس به دردها و دغدغه های جامعه سلام اشارتم به خصیصه های ارزشمندی که در عنوان نامه برشمردم نه از ‌سر شناخت فردی نزدیک و مستقیم که از روی شواهد عملکرد و قراین رسانه ای شده از قضاوت مردم در فضای مجازیست. توجهی که نشان از تشنگی جامعه برای وجود مسئولان حساس و فعال و پاسخگو دارد. و شاید محک صادقانه بودن این همانندی رفتار و سادگی حضور در جامعه، آخرین بارقه های امید و واپسین فرصتهای آشتی مردم با مسئولین در شرایط هجمه ی تلخ اخبارِ رانت و تظاهر و مفاسد اقتصادی و اجتماعی باشد. آقای وزیر، از سیستان و بلوچستان برایت مینویسم؛ سرزمینی که با همه ی ظرفیتهای ویژه و استعدادهای بی بدیلش تنی رنجور از #فقر و #فرق دارد و در هیچ کجای تاریخ معاصرمان دلخوش از تماشای توجه دولتها، برابری فرصتها و عدالت و حمایت واقعی نشده است! از مرور مکرر دردهای تکراری که بگذاریم، پریروزها در آیین افتتاح مدرسه ی خیریه ای در حاشیه زابل، گلایه ی معلمانی را شنیدم که بر این باور بودند همکارشان بخاطر مجاورت مدام با آنتن بی تی اسی که در مدرسه نصب است دچار سرطان شده و این خطر بچه های بی گناه دبستان را هم تهدید میکند! برایشان از جدی نبودن مضرات این تکنولوژی، الزام استانداردهای جهانی در طراحی و تولید و نصب تجهیزات مخابراتی و نظارت مدام نهادهای رگولاتوری بین المللی و کشوری گفتم تا شاید نگرانیشان در مورد آنتن های BTS نصب شده در حیاط مدارس را از بین ببرم، اما آموزگاری پرسید در تهران شما هم این دکل ها را در مدارس نصب کرده اند؟ و من بی اختیار یاد همان #فرق افتادم که در باور نگران این مردم جا خوش کرده است! آقای وزیر! مدیر مدرسه میگفت حیاط چند مدرسه ی زابل از همین آنتنها دارد و حتی اگر حق با من باشد و زیانی از تشعشعاتش متوجه کسی نباشد، ذهن و ضمیر بچه ها و معلمان و خانواده ها از وجود این دکل نگرانی مدام دارد (و این را درست میگفت؛ بنا نیست چون این مردم سخت کوشِ کم توقع هنوز درگیر نیازهای مادی خویشند به آرامش روانشان اندیشیده نشود) راستی! این را نمیدانم، یک نفر از میهمانان افتتاحیه میگفت وزارت ارتباطات برای نصب این آنتن ها اجاره ی ماهیانه هم میپردازد که در مورد آنتنهای نصب شده در مدارس زابل، ذی نفع احتمالی این اجاره بها مشخص نیست! و آخر همه ی بحثها و گمانه زنیهایمان در مدرسه ره به این سرانجام برد که نامه ای به وزیر جوانِ پیگیرِ فعال بنویسم و از او دعوت کنم برای تحلیل و تماشای دکل هایی بلندتر از میله ی پرچم مدارس #سیستان_و_بلوچستان... #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی @azarijahromi

1398/7/12

. وزیر جوانِ تخصص گرای حساس به دردها و دغدغه های جامعه سلام اشارتم به خصیصه های ارزشمندی که در عنوان نامه برشمردم نه از ‌سر شناخت فردی نزدیک و مستقیم که از روی شواهد عملکرد و قراین رسانه ای شده از قضاوت مردم در فضای مجازیست. توجهی که نشان از تشنگی جامعه برای وجود مسئولان حساس و فعال و پاسخگو دارد. و شاید محک صادقانه بودن این همانندی رفتار و سادگی حضور در جامعه، آخرین بارقه های امید و واپسین فرصتهای آشتی مردم با مسئولین در شرایط هجمه ی تلخ اخبارِ رانت و تظاهر و مفاسد اقتصادی و اجتماعی باشد. آقای وزیر، از سیستان و بلوچستان برایت مینویسم؛ سرزمینی که با همه ی ظرفیتهای ویژه و استعدادهای بی بدیلش تنی رنجور از #فقر و #فرق دارد و در هیچ کجای تاریخ معاصرمان دلخوش از تماشای توجه دولتها، برابری فرصتها و عدالت و حمایت واقعی نشده است! از مرور مکرر دردهای تکراری که بگذاریم، پریروزها در آیین افتتاح مدرسه ی خیریه ای در حاشیه زابل، گلایه ی معلمانی را شنیدم که بر این باور بودند همکارشان بخاطر مجاورت مدام با آنتن بی تی اسی که در مدرسه نصب است دچار سرطان شده و این خطر بچه های بی گناه دبستان را هم تهدید میکند! برایشان از جدی نبودن مضرات این تکنولوژی، الزام استانداردهای جهانی در طراحی و تولید و نصب تجهیزات مخابراتی و نظارت مدام نهادهای رگولاتوری بین المللی و کشوری گفتم تا شاید نگرانیشان در مورد آنتن های BTS نصب شده در حیاط مدارس را از بین ببرم، اما آموزگاری پرسید در تهران شما هم این دکل ها را در مدارس نصب کرده اند؟ و من بی اختیار یاد همان #فرق افتادم که در باور نگران این مردم جا خوش کرده است! آقای وزیر! مدیر مدرسه میگفت حیاط چند مدرسه ی زابل از همین آنتنها دارد و حتی اگر حق با من باشد و زیانی از تشعشعاتش متوجه کسی نباشد، ذهن و ضمیر بچه ها و معلمان و خانواده ها از وجود این دکل نگرانی مدام دارد (و این را درست میگفت؛ بنا نیست چون این مردم سخت کوشِ کم توقع هنوز درگیر نیازهای مادی خویشند به آرامش روانشان اندیشیده نشود) راستی! این را نمیدانم، یک نفر از میهمانان افتتاحیه میگفت وزارت ارتباطات برای نصب این آنتن ها اجاره ی ماهیانه هم میپردازد که در مورد آنتنهای نصب شده در مدارس زابل، ذی نفع احتمالی این اجاره بها مشخص نیست! و آخر همه ی بحثها و گمانه زنیهایمان در مدرسه ره به این سرانجام برد که نامه ای به وزیر جوانِ پیگیرِ فعال بنویسم و از او دعوت کنم برای تحلیل و تماشای دکل هایی بلندتر از میله ی پرچم مدارس #سیستان_و_بلوچستان... #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی @azarijahromi

مشاهده

1398/7/19


. فکر کن: یکی باشد که برای تو باشد؛ تو بفکر شروع مسابقه ای او در فکر تو، تو مشغول بازی او هنوز مشغول تو تو در تاب پیروزی او در تب تو، تو در اندوه شکست، او دل‌نگران تو... . دنیایی در این تصویر بود! که بگوید همراهی، یاری، حمایت، تشویق، دلدادگی، هواداری، عشق و... به عدد و رقم نیست، به #باور است! #عمقِ‌باور، به تا کجا #ماندن است... این #دوست_داشتن، عمیق و باورمندانه که شد، ثروتیست که حتی بازنده ی دنیا هم شوی، تمام برنده های عالم در خلوتشان حسرت آرامش و غرورت را میخورند؛ این حسّ، از #امّید هم قدرتمندتر است! . #هواداری #حال_خوب #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

1398/7/19

. فکر کن: یکی باشد که برای تو باشد؛ تو بفکر شروع مسابقه ای او در فکر تو، تو مشغول بازی او هنوز مشغول تو تو در تاب پیروزی او در تب تو، تو در اندوه شکست، او دل‌نگران تو... . دنیایی در این تصویر بود! که بگوید همراهی، یاری، حمایت، تشویق، دلدادگی، هواداری، عشق و... به عدد و رقم نیست، به #باور است! #عمقِ‌باور، به تا کجا #ماندن است... این #دوست_داشتن، عمیق و باورمندانه که شد، ثروتیست که حتی بازنده ی دنیا هم شوی، تمام برنده های عالم در خلوتشان حسرت آرامش و غرورت را میخورند؛ این حسّ، از #امّید هم قدرتمندتر است! . #هواداری #حال_خوب #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

مشاهده

1398/8/2


. "آخرین تحریری از یک زندگی این است" گاه گه #پرواز... فاصله ی استارت و خزش و تیک آف و کروز از زاهدان (که تکه هایی از آنرا فیلم گرفتم) تا تقرب و فرود و پارک و شات داون در مهرآباد، آنقددددر تداعی خاطره داشت که آنگار چهارده سال شیرین و تلخ های آسمان را در گذار دو ساعت مرور کردم... در احوال دیشب، برایم شنیدن مکالمات رادیویی و حتی ریتم تکرار (سرویس مخابره اتوماتیک اطلاعات فرودگاهی)ATIS، دلنشین تر از هزار موسیقی موزون جلوه کرد و #آسمان بویژه در لحظه های بارانی مهرآباد جان و دلم را از هجوم دردنامه ها و مشغله ها و مشکلات زمینی (که چه کوچک بودند از آن بالا) بیرون کشید و شُست و جلا داد... "پرنده"؛ چه باشد چه نباشد، نمیشود پرواز را به خاطر نسپرد! پ.ن: سپاس از دوستان هوانورد بینظیرم که لطفشان غافلگیر کننده بود پ.ن۲: زیبایی معرکه ی برخاستن شبانه از زاهدان را در یکی از فیلمهای همین پست به نمایش گذاشتم؛ فرود و لندینگ بارانی زیباتری در مهرآباد را اختصاصا در پست بعد ببینید پ.ن۳: هر کار کردم چاره ای جز فارسی نگاری اصطلاحات انگلیسی نداشتم #فینگلیش #Kafashipoor,CAPt. #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

1398/8/2

. "آخرین تحریری از یک زندگی این است" گاه گه #پرواز... فاصله ی استارت و خزش و تیک آف و کروز از زاهدان (که تکه هایی از آنرا فیلم گرفتم) تا تقرب و فرود و پارک و شات داون در مهرآباد، آنقددددر تداعی خاطره داشت که آنگار چهارده سال شیرین و تلخ های آسمان را در گذار دو ساعت مرور کردم... در احوال دیشب، برایم شنیدن مکالمات رادیویی و حتی ریتم تکرار (سرویس مخابره اتوماتیک اطلاعات فرودگاهی)ATIS، دلنشین تر از هزار موسیقی موزون جلوه کرد و #آسمان بویژه در لحظه های بارانی مهرآباد جان و دلم را از هجوم دردنامه ها و مشغله ها و مشکلات زمینی (که چه کوچک بودند از آن بالا) بیرون کشید و شُست و جلا داد... "پرنده"؛ چه باشد چه نباشد، نمیشود پرواز را به خاطر نسپرد! پ.ن: سپاس از دوستان هوانورد بینظیرم که لطفشان غافلگیر کننده بود پ.ن۲: زیبایی معرکه ی برخاستن شبانه از زاهدان را در یکی از فیلمهای همین پست به نمایش گذاشتم؛ فرود و لندینگ بارانی زیباتری در مهرآباد را اختصاصا در پست بعد ببینید پ.ن۳: هر کار کردم چاره ای جز فارسی نگاری اصطلاحات انگلیسی نداشتم #فینگلیش #Kafashipoor,CAPt. #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

مشاهده

1398/9/29


. در سپهر #سیاسی کشور توسعه ای حاصل نشد، در احوال #اجتماعی امیدی افزوده نشد، در حوزه #اقتصاد کنترلی بر صنعت و تجارت و قواعد بازار نیست؛ #دکمه_فیلتر، فضای مجازی را محدودتر کرد! #جامعه، رابطه مندی و #آقازادگی و #فساد را در مسیر کنترل ندید! خلاصه: پایبندی و وفایی به شعارها و ادعاهای برنامه ای ایام #انتخابات دیده نشد و آن #کلید به هیچ قفلی نخورد... ویژه و عمیق تر، در حوزه ی پرآشوب #صنعت و #اقتصاد! حمایت انتخاباتیِ ۲۳٬۶۳۶٬۶۵۲ نفر در انتخاب دولت یازدهم، عهد اخوت با شخص #حسن_روحانی نبود که امروز از نقد صریح و اقرار قاطع بر ناتوانائی اقتصادی و اجرایی و حتی اجتماعی دولت ابا داشته باشیم؛ مردم معمولا تفکیک مطلقی بین #نظام و #دولت قائل نمی شوند، ادامه ی این روند ضعیف، ساختار را تضعیف میکند؛ #امید را که مضمحل کردید، اگر برای #تدبیر هم بازتعریفی ندارید و با اصرار و ریشخند، باورِ هنوز حق به جانب بودن دارید، بخاطر #جمهوریت و #اسلامیت و #ایران کوتاه بیائید و قدری حرّیت بخرج دهید که رمقی برای اصلاح باقی بماند! در مملکتی که جنگش را با #جوانان برده ایم اصرار به اداره ی پیر و فرتوت اقتصاد تا کی؟!... #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

1398/9/29

. در سپهر #سیاسی کشور توسعه ای حاصل نشد، در احوال #اجتماعی امیدی افزوده نشد، در حوزه #اقتصاد کنترلی بر صنعت و تجارت و قواعد بازار نیست؛ #دکمه_فیلتر، فضای مجازی را محدودتر کرد! #جامعه، رابطه مندی و #آقازادگی و #فساد را در مسیر کنترل ندید! خلاصه: پایبندی و وفایی به شعارها و ادعاهای برنامه ای ایام #انتخابات دیده نشد و آن #کلید به هیچ قفلی نخورد... ویژه و عمیق تر، در حوزه ی پرآشوب #صنعت و #اقتصاد! حمایت انتخاباتیِ ۲۳٬۶۳۶٬۶۵۲ نفر در انتخاب دولت یازدهم، عهد اخوت با شخص #حسن_روحانی نبود که امروز از نقد صریح و اقرار قاطع بر ناتوانائی اقتصادی و اجرایی و حتی اجتماعی دولت ابا داشته باشیم؛ مردم معمولا تفکیک مطلقی بین #نظام و #دولت قائل نمی شوند، ادامه ی این روند ضعیف، ساختار را تضعیف میکند؛ #امید را که مضمحل کردید، اگر برای #تدبیر هم بازتعریفی ندارید و با اصرار و ریشخند، باورِ هنوز حق به جانب بودن دارید، بخاطر #جمهوریت و #اسلامیت و #ایران کوتاه بیائید و قدری حرّیت بخرج دهید که رمقی برای اصلاح باقی بماند! در مملکتی که جنگش را با #جوانان برده ایم اصرار به اداره ی پیر و فرتوت اقتصاد تا کی؟!... #ابراهیم_طاهرخانی_کدخدایی

مشاهده
126