صندوق پژوهش و فناوری
1398/10/7
صندوق پژوهش و فناوری استان سیستان و بلوچستان، در سال جاری و به منظور مشارکت و سرمایه گذاری در امر پژوهش و فناوری، با ارائه تسهیلات مالی و حمایتهای معنوی و قانونی از ایده های فناور، نوآور و دانش بنیان و همراهی با پژوهشگران تا تجاری سازی محصولاتشان تاسیس شد. هلدینگ "همگامان توسعه سیستان و بلوچستان" بعنوان بزرگترین سرمایه گذار و سهامدار این صندوق، پرورش استعدادهای علمی استان شایسته سیستان و بلوچستان را با حمایت از خلاقیت و پشتکار جوانان رسالت مهم خود در سپهر اقتصاد دانش بنیان کشور میداند...