آیین افتتاح دفتر خیریه بنیاد دانش
1398/10/7
"بنیاد دانش" نهاد خیریه ای که توسط جمعی از نیکوکاران و اساتید دانشگاهی در زمینه حمایت و هدایت تحصیلی و توانمندسازی دانش آموزان بی بضاعت محروم از نعمت پدر به ثبت رسیده است، بر اساس برنامه استراتژی این بنیاد بناست تا سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰ هزار نفر دانش آموز در سطح کشور تحت پوشش قرار گیرد. آنچه که بنیاد دانش را در این راه متمایز میسازد، نهادینه کردن نگاه تخصصی به مقوله حمایت از کودکان محروم بااستعداد تحصیلی بالاست. نگاهی که میبایست مبری از القای هرگونه حس ترحم بوده و اعتماد بنفس و روحیه ارزشمند بودن را در دانش آموزان تحت پوشش خود تقویت کند. به همین جهت در اولین گام پس از گذراندن مراحل پذیرش، عنوان بورسیه را به دانش آموز خود اعطا میکند تا در ابتدای راه حس مهم بودن را با ایشان همراه سازد. در هر کجای ایران زمین اگر همیاری خیرینی همگام با این رسالت ارزشمند هستند، تجربه، دانش، امکانات و تخصص حرفه ای بنیاد با آغوش باز پذیرای مشارکت در این نیکوکاری ماندگار است. دستانتان را به گرمی و مهر میفشاریم: Www.bonyaddanesh.org